นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่รวบรวม

 • ชื่อ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ชื่อธนาคาร
 • ชื่อเจ้าของบัญชี
 • เลขบัญชี
 • บันทึกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
 • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อ (รหัสบัญชีโซเชียลมีเดีย, ลิงค์รูปภาพ, ฯลฯ)

วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและการใช้งาน

 • สัญญาการให้บริการ
 • การยืนยันตัวตนของลูกค้า
 • การชำระค่าธรรมเนียม
 • การให้บริการชำระเงิน
 • การคืนเงินในกรณียกเลิกการสั่งซื้อ
 • การบันทึกทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการทำลาย

ข้อมูลจะถูกทำลายหลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยปกติ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเหตุผลต่อไปนี้:

 1. เหตุผลในการเก็บรักษาข้อมูลตามนโยบายภายในของบริษัท หากสมาชิกยังคงเป็นสมาชิก ข้อมูลสมาชิกสามารถเก็บรักษาไว้ได้ถึง 5 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาการใช้งาน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การทุจริต และให้ความร่วมมือในการสืบสวน

 2. เหตุผลในการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  • บันทึกการสัญญาหรือการถอนการสมัคร - ระยะเวลาเก็บรักษา: 1 ปี
  • บันทึกการชำระเงินและการจัดหาสินค้า - ระยะเวลาเก็บรักษา: 1 ปี
  • บันทึกข้อร้องเรียนของผู้บริโภคหรือการจัดการข้อพิพาท - ระยะเวลาเก็บรักษา: 1 ปี
  • บันทึกการเข้าสู่ระบบ - ระยะเวลาเก็บรักษา: 3 เดือน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคล

FastFollow.asia ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม โดยไม่ต้องขอความยินยอมแยกต่างหาก

ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล:

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและจัดการกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล FastFollow.asia มีผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบด้านล่าง เราจะตอบกลับคำถามของลูกค้าอย่างรวดเร็วและซื่อสัตย์

ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและตารางข้อมูลบุคคลที่รับผิดชอบ

อีเมล์: contact@fastfollow.asia

วิธีการขอดู, แก้ไข, ลบ, ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • ลูกค้าสามารถขอดู, แก้ไข, ลบ, หรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ลงทะเบียนได้ตลอดเวลา
 • หากลูกค้าต้องการร้องขอการเข้าถึง, แก้ไข, ลบ, หรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน โปรดติดต่อเราผ่านเมนูที่เกี่ยวข้องในหน้าแรก และเราจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าหลังจากกระบวนการยืนยันตัวตน
 • หากลูกค้าร้องขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้หรือให้ไว้จนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
 • ในกรณีที่อาจจำกัดการเข้าถึง, การลบ, และการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • ในกรณีที่มีข้อบังคับพิเศษในกฎหมายหรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
  • หากมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลอื่น หรือการละเมิดทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นธรรม
  • เมื่อเป็นการยากที่จะปฏิบัติตามสัญญาหากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้รับการประมวลผล และลูกค้าไม่ได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจนในการยกเลิกสัญญา

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยคุกกี้ (Cookie) – การใช้คุกกี้หรือไม่?

FastFollow.asia ดำเนินการใช้ 'คุกกี้' เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้:

 • ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ เช่น ในการระบุภาษาหลักที่ลูกค้าใช้
 • คุกกี้ใช้เพื่อระบุว่าลูกค้าได้ร้องขอ 'ไม่ดู' ข้อมูลป๊อปอัปหรือไม่
 • ลูกค้ามีข้อเลือกในการติดตั้งคุกกี้ และสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดผ่านการตั้งค่าตัวเลือกของเว็บเบราว์เซอร์ หรือยืนยันแต่ล่ะครั้งที่มีการบันทึกคุกกี้ หรือปฏิเสธที่จะบันทึกคุกกี้ทั้งหมด
 • หากลูกค้าปฏิเสธที่จะติดตั้งคุกกี้ การให้บริการจะถูกจำกัด

หน้าที่ในการแจ้งหลังจากเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายการจัดการ/การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการเพิ่มเติม, ลบ, หรือแก้ไขตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย, นโยบาย, หรือเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของรัฐบาล, หรือเหตุผลอื่น ๆ จะมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเหตุผลและเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจน

เพิ่มเพื่อน